Taal die ik begrijp

Kijk en lees om u heen. En verbaas u over het taalgebruik bij veel bedrijven, overheidsinstanties en instellingen. Zelf verzonnen woorden, onnodig lange zinnen, te veel Engelstalige termen, jargon en taalfouten vertroebelen de essentie. Maken het moeilijk te begrijpen waar het over gaat. Met miscommunicatie, desinteresse en demotivatie als gevolg.

In de praktijk worden wij regelmatig gevraagd om teksten begrijpelijker en plezieriger leesbaar te maken. Telkens weer blijkt dat het eenvoudiger kan. Korter en overzichtelijker. Pas dan komt de essentie van wat geschreven staat ook werkelijk binnen en worden interesse en nadenken geprikkeld.

Taalniveaus

Bij het schrijven en redigeren van teksten is het van belang vooraf te weten voor wie die teksten bedoeld zijn. Hebben we het bijvoorbeeld over hoger of lager opgeleiden of praktische vakmensen? Over jongeren, mensen van middelbare leeftijd of ouderen? Ook spelen zaken als het onderwerp, de strekking en het doel van de teksten een rol. De identiteit en het imago van de afzender tellen eveneens zwaar mee.

Bij het wegen daarvan wordt onder meer gebruik gemaakt van taalniveaus. Een methode ingesteld door de Raad van Europa, waarmee het taalniveau van mensen – in dit geval de ontvangers – kan worden bepaald. Taalniveaus zijn er van A1 tot en met C2; oplopend van zeer eenvoudig tot zeer gecompliceerd. Onderzoek wijst uit dat bijna iedereen in ons land taalniveau B1 (het zgn. eenvoudige Nederlands) begrijpt. En ook dat B1 door iedereen het liefst gelezen wordt, ook door hoger opgeleiden.

Taalniveau C1 wordt door meer dan 50% van de Nederlanders niet begrepen. Terwijl dat nu juist het taalniveau is waarin de meeste teksten van overheidsinstanties, bedrijven en instellingen staan geschreven. Op basis van onze ervaring zijn wij u graag van dienst met het redigeren van ingewikkelde teksten naar begrijpelijke teksten op B1-niveau. Voor elke doelgroep en elke branche. En over elk onderwerp.

Bedrijven, overheidsinstanties en instellingen die in hun maag zitten met teksten die ze zelf niet meer begrijpen, nodigen wij uit om contact op te nemen. Wij helpen u graag met het begrijpelijk opschrijven van de essentie. Van wat u bedoelt.